Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 302
Testes: Nota testes Kathusze, quos ducit contra Domeczconem de Scampe: primus Janussius de Budzilouo, secundus Pacoslaw de Grodzecz, tercius Meczko de Gunicze, quartus Andreas de Potrowicze, quintus Derslaus de ibidem, sextus Naczko de Potrowo. Rotha huius:

Thako nam po b. + Jako tho ʃw
atczimy iako ʃprawnye katharzÿ
nyn liʃt ten wÿʃzyedl ʃcanczelarie
ʃtaroʃzczini czʃo mu meczco naga
nyl.