Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 301
Rotha. Item rotha nobilis Wenceslai de Cziszwicza:

tako mÿ p.b. + iako toødim iachal
awoýʃznÿ zamnø znamonal toødim
iachal popraweÿ prawdze Czyʃzwicz
ʃkye naprawo a Jaroczʃkye nalewo