Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1396 Pisarz: 1 Numer roty: 30
Wincencius ducit testes de Guthowo contra Wincencium Strzalcowski: primus Petrus de Gunicze, Paszco ibidem, Meczko ibidem, Mroczko de Staw, Dzerszko de Szolcz, Tomislaw de Sobesirzne:

+ Jaco to ʃwaczczimi
Jaco Woÿczech poʃzedl othwaczencza
nocznø reczø neoʃadziw mv role