Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 296
Testes. Nota testes, quos ducit Janussius de Chualicowicze contra Annam sororem suam de ibidem pro dotalicio: primus Borzislaus de Grabonky, secundus Grzib Rabeszicz de Grzibowo, tercius Petrus de Scampe, quartus Jaroslaus de Malochowo, quintus Marcusz de ibidem, sextus Martinus de ibidem. Rotha huius:

Tako nam p.b. + Jako geʃt hanka
wypoʃzazona ʃteÿ dzelnicze ʃchualico
wicz oyøʃz geʃt zalowala nayanuʃza