Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 294
Testes. Nota testes Przibislai de Sedlemino, quos ducit contra Johannem et fratrem eius Wenceslaum de Potarszicza pro violencia: primus Olbracht de Chualanczino, secundus Nicolaus de Gloszcowo, tercius Johannes alias Jonas de Croszino, quartus Jaszek de Racziborowo, quintus Swanszek de Guthowo, sextus Johannes de Lewcowo. Rota huius:

Tako nam p.b. + iako to ʃwatczimi
ýʃze Jan przÿiachal. ʃamo czwart ʃe trze
mÿ ʃthako dobrimi iakoʃam aʃpanczø
podleÿʃzimi ýwʃzanl. cloweka ʃdzedz
inÿ gwaltem moczø. przeʃprawa yw
roczicz go nechal.