Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 293
Testes. Nota testes, quos ducit Petrus de Czartkÿ contra Naszegnew: primus Wenceslaus Mlanka, secundus Mathias Slawanczskÿ, tercius Nemir Raczlawcowskÿ, quartus Sthanislaus de Grodzecz, quintus Paulus de Roszcowo, sextus Johannes de Sberkÿ. Rotha huius:

Thako nam p.b. + iako to ʃwatczimi
iaco port wÿdzelyl. czancz Jaʃzcowø Na
ʃzegnewowÿ ʃpelna czʃo wʃaʃtawe mal.