Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 292
Testes. Nota testes, quos ducit Drzerska de Nadarszicze: primus Swanthoslaus de Nadarszicze, secundus Jaroslaus de Staw, tercius Johannes de Ganszorowo, quartus Thomas de Grabonkÿ, quintus Petrus de Staw, sextus Paulus de ibidem. Rotha huius:

Thaka nam p.b. + Jako to ʃwatczini
iako tø grziwnø czʃom ʃaplaczila tøm
dala pozýczonø anÿʃzageden poʃzag