Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 291
Staw. Nota testes Wlochne de Staw, quos ducit contra Paulum de ibidem: primus Andreas de Micolayewicze, secundus Jaszek de ibidem, tercius Dobeslaus de Grzibowo, quartus Jaroslaus de Staw, quintus Wanch de Staw, sextus Johannes Latoszek de Grabonkÿ. Rota huius:

Thako nam p. b. + Jako to ʃwatczimÿ
iako wlochna nepoʃzgla zÿta wpwlowe
gumne iaco X grzÿwen