Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1406 Pisarz: 7 Numer roty: 282
Testes producit Dominicus de Wangri super kmethones Stanislaum et Przibaconem in ibidem: primus Andreas de Grzibovo, secundus Nicolaus de Stav, tercius Laurencius ibidem, quartus Voytek de Falicouicze, quintus Bogussius in ibidem, sextus Andreas scultetus de Wnya:

Taco gym p b + iacoto ʃwadczimi
iaco dominik nebezal naʃtaʃcov
yprzibcov dom ani tamo wroth <...>rzvi ani crzyn nevibil gwaltem
moczѻ ani vʃzilym