Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1406 Pisarz: 7 Numer roty: 277
Hic Stanislai:

Taco nam p b + iacoto ʃwadci
mi iaco ʃtaʃzek neodbil paʃko
wim towarziʃʃewo czanʃzeig
ani moczѻ ʃdzedzini ʃgechal