Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1406 Pisarz: 7 Numer roty: 276
Stanislaus producit testes de Scrzinki contra Paslonem de Micussewo: primus Petrus de Golvn, secundus Jaroslaus de Jagoczino, tercius Johannes de Dymaczewo, quartus Voyczech de Vislauicze, quintus Johannes de Mroczkouicze, sextus Laurencius de Grabouecz. Rota Paskoni:

Taco nam p b + iacoto ʃwadczini
iaco ianuʃ ʃamotrzecz iaco ʃem do
brimi ... [re] wczѻgnol paʃkowa czleka
... [yd] ...