Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1406 Pisarz: 7 Numer roty: 274
Paulus de Sczichouicze producit testes contra dominam Katherinam de Oblacowo: primus Zauissius Gygeczski, secundus Prõthota de Penki, tercius Swanthomir de Bagrowo, quartus Samson de Marcouicze, quintus Mathias in ibidem, sextus Johannes de Vislauicze — —

Taco nam p b + iacoto ʃwadczini
czʃo ranil paʃkek voyczecha togi
ranil zaiego poczѻtkem yʃnan
twem czas pirzwe mecza dobil