Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1406 Pisarz: 7 Numer roty: 271
Testes producit Nicolaus de Medziborze super contra Dobrogostium de Marszewo: primus Jacussius de Staw, secundus Petrassius de Choczicza, tercius Jacussius Strzeskouicze, quartus Vincencius de Falicouicze, quintus Petrus de Czartki, sextus Derzsco in ibidem, frater Petri — — —

Taco nam p b + iacoto ʃwad
czimi czʃo ranil dobrogoʃt mi
colaie to gy ranil ʃwim poczѻt
kem przeʃgego vini