Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1405 Pisarz: 7 Numer roty: 270
Testes producit Johannes Granda de Wangri contra Nicolaum de Gorasdowo, pincernam Kalisiensem: primus Dobeslaus de Ganszorowo, secundus Nicolaus Lesni, tercius Johannes de Nadarszice, quartus Andreas de Grzibowo, quintus Andreas scultetus de Wnya, sextus Przeslaus de Grzibowo — —

Taco nam p b + iacoto ʃwadczini yʃz ian
ʃneʃmawal ...
mimo prawo ale czʃo ʃtal ʃwoy rok
to ʃtal pravi rok