Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1405 Pisarz: 7 Numer roty: 250


Taco mi p b + iacoʃm neʃgechal
vmiʃlem ʃwelgey drogy amym
rawal tomina ʃyna anym kazal