Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1404 Pisarz: 7 Numer roty: 235
Nicolaus Lurant producit testes contra Sandziuogium de Jaroczino: primus Przibaco subdapifer de Grabowo, secundus Philippus de Czelcza, tercius Przibislaus de Czirzekuicza, quartus Przibislaus de Bruczkowo, quintus Petrassius de Ochla, sextus Thomislaus ibidem de Ochla:

Taco nam p b + iacoto ʃwadczi
mi iaco [micolay nechczal trzi
macz vmowi czʃo ʃianem
ʃmowil ale prawi ʃtacz] iaco micolay neprzilubil ʃmo
vi czʃo ian [v] vmaval od ʃan
dziuoya ale podlug prawa
roku [ʃtacz] ʃtal