Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1404 Pisarz: 7 Numer roty: 230
Sic Petrus de Gunicze iurabit solus contra pincernam, burgrabium Pizdrensem:

Taco mi p b + czʃo namѻ zalo
val czeʃnik oʃʃzecz ... abich
gemu popral owʃza (Leʃnego) y penѻdzi
tegom ya napopral