Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1396 Pisarz: 1 Numer roty: 23
Wirzbantha de Grabowecz ducit testes contra scoltetum de Trzebeslawicze: primus Przibislaw de Wogaczewo, Benak de Dzeczmarowicze, Dobrogost de Skrzinki:

+ Jaco
to ʃwaczczimi czʃo Barthlomeye[-]wi pocradzono to newiʃzto zwirz
banczina domv, ani doyego domw
neʃeno, ani tego vʃzithka ma