Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1404 Pisarz: 7 Numer roty: 227
Item Paulus de Chrzanstowo producit testes contra Michaelem de Grabossowo: primus Czewley de Dobszino, secundus Johannes de Olsze, tercius Wlodek in ibidem de Olsze, quartus Michael de Jaroslauicze, quintus Janek in ibidem de Jaroslauicze, sextus Nicolaus in ibidem de Jaroslauicze — Rota:

Taco nam p b + iaco to ʃwadczi
mi iaco paʃʃek ʃtaval boguʃla
va przed biʃkupem tydzen po
obeʃlanv