Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 224
Cristinus de Jezewo debet adducere in Pysdri Nicolaum de Piglouicze super terminos proximos venturos post festum sancti Bartholomei Apostoli ad recognoscendum ex una parte Cristini et ex alia parte Henrici castellani Xansis cum quo, vel per quem, wlgariter:

kym ʃze
ty rzecz roʃzeʃli [ʃucze kopczow
ygine ca] ... czʃo kwam pu
ʃczoni] oty kopcze czoʃ one crzon
zalowal yoni rzeczi czʃo naie
zowe [ʃzѻ o] yogine rzeczi (czʃo) tamo
wten czaʃʃ [bili] kquam [po] puʃczo
ni bili.