Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 221
Sic debent duo testes iurare, qui circa fuerunt, Alberti de Vislauicze contra Gregorium ibidem:

Taco mi p b + iacoʃm przitem ʃѻdze
bil kdze przeduog rѻczil ʃgrzego
rzem zapotraʃʃza voyczechoui ʃze
ʃczoro ʃcota zaplaczicz podlug
ʃandzina ʃczazana newgego dze
dzine wѻzacz ale penѻdmi zapla
czicz.