Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 220
Jaroslaus producit testes de Grabonouicze adversus Vincencium de Falicouicze: primus Marcus de Staw, Mroczek ibidem, tercius Paulus ibidem, quartus Gardomir ibidem, quintus Nicolaus de Grzibowo, sextus Rudolt de Staw — — — Rotha:

Taco nam p b + iaco to ʃwad
czimi czʃo Jaroʃlaw vѻcenczowi
veprza zabil togi zabil ʃpravem
ʃznamenito y yaʃno medzi dobri
mi ludzmi (nechѻʃebne) ʃczil