Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 219
Sic Vincencius de Falicouicze solus contra Kaherina/m// in ibidem:

T p b + iacoʃm ya ʃboguʃlavem zame
nil przecziwco karczme yʃa
dovi nivѻ wdѻbrowe tym
gemmv doʃzicz vczinil