Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 218
Nota testes Alberti de Vislauicze adversus Gregorium ibidem de Vislauicze: primus Jaroslaus, qui circa fuit, secundus Virzbantha Grabouecz, tercius Johannes Bodzeporowski, quartus Albertus de Ganszorowo, quintus Dzethrzich de Czasolthowo, sextus Andreas ibidem — — —

Taco nam p b + iacoto ʃwadczimi
iaco przeduog ygrzegorz rѻczili
mi zapotraʃʃza zaʃzedzczoro ʃcota
penѻdzmi zaplaczicz iaco ʃan
dza ʃcaze ale newvѻzacz wge
go dzelniczѻ