Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 216
Item Stachna producit testes de Staw contra Nicolaum in ibidem de Staw: primus Nicolaus Gezko de Falicouicze, secundus Johannes de Scampe, tercius Stanislaus Mislõtkowski, quartus Nicolaus de Scampe, quintus Nicolaus de Slunczicze, sextus Jacobus Nudatl de Staw — — —

T p b + iaco to ʃwadczini iaco mi
lay dal ʃtachne trzy policzki ke
di yѻ ranil.