Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 215
Item Nicolaus de Staw producit testes contra Stachnam in ibidem de Staw: primus Johannes Granda, secundus Boguslaus de Falicouicze, tercius Swanthoslaus de Nadarszicze, quartus Thoma ibidem, quintus Jacussius Soleczski in ibidem, sextus Andreas de Falicouicze — — —

T. p b + iaco to ʃwadcimi, czʃo mi
lay ranil ʃtachnѻ togѻ ranil [yʃ
mv] zagey poczѻtzkem yʃmv pyr
vey ranѻ dala czo gѻ wozni ok
lѻdal