Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 214
Item Czaslaw de Grabovecz producit testes contra Sczedrziconem: primus Mathias Grabouecz, secundus Johannes ibidem, tercius Petrus de Jezora, quartus Stanislaus de Scrinki, quintus Stephanus de Slachczino, sextus Nicolaus de Chudzicze — — —

T. p b + iaco to ʃwadczimi czo czeʃ
law wrѻczil ʃczedrzika wedve
grzywne to gy vipravil przed
rokem preʃzeʃkodi