Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 212
Item sic Ogerz iurabit:

t mv p b +
iacom ʃwadkem bil navoycze
cha kedi ʃwoy kon preʃpriʃzѻ
ʃzena prziyѻl [t] yto dobrze
wem yʃz nepreʃkodzone penѻ
dze kazal [b] zaʃʃze bogufalo
vi zaplaczicz ...