Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 210
Bogufal de Gorka producit testes contra Albertum de Roskowo: primus Janussius de Langewniki, qui sibi equum restituit, secundus Ogerz Zagagewski, qui testis fuit super Albertum, quod apertuit equum recipere, tercius Nicolaus quondam de Sroczino, qui eciam testis fuit sicut Ogerz, quartus Nicolaus advocatus de Sroda, qui eciam testis fuit sicut ambo, quintus Albertus plebanus de Gorka, qui de hoc scit, sextus Clemens vicarius de Gorka:

Taco nam p b + iaco (to) ... czoʃ
mѻ vbogvfalѻ wzѻl tey [bogufal ]
woyczech [neprzeʃkodzil] nabo
gufala neprzeʃchodzil
ni bogufal zaplaczil ale mu
yѻ kazal przeʃwynno zaplaczicz.