Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 208
Testes Henrico de Celmicze super castellanum Xansz: primus Przibislaus de Bruczcowo, Przibislaus de Cyrekquicza, Zauissius ibidem, Janussius de Strzessouicze, Dobrogostius castellanus Kgeszki, Msczvog de Magnusseuicze.

Tako nam p b + iacoto ʃwadczimi iaco
gyndrzich [nepobral twar tworka
kmecza gw]nepoʃlal pobracz twor
ka kmecza gwaltem moczѻ yʃgego
ýmeným

Item testes Henrico castellano Xansz super Henricum de Celmicze: primus Petrus de Gorzice, Nicolaus de Bytyn castellanus Starogrodski, tercius Nynognew de Vissoczsko, quartus Wirzbantha de Vissoczsko, quintus Bogufal de Szadowo, sextus Mathias de Parussewo castellanus Moderszki: