Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 207
Sic iurabit Nicolaus de Grabonouicze contra dominam Borzislauam ibidem:

T mi p b + iacoʃm Borziʃlaua [o] neodbil
czѻzey nagey [dzedzine] oczcziʃzne