Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 204
Testes domine Margarethe cum sorore sua de Falissicze super Dobeslaum de Ganszorowo: primus Mathias castellanus Moderski de Parussewo, Potrek ibidem, Martinus de Nadarszicze, Wlodek ibidem, Przeiasd de Grzibowo, Philippus ibidem:

Taco nam p b + iaco to ʃwadczi
mi czo dobeʃlaw porѻbil
... (wgich) (zapuʃcze)
ʃtey ʃtroni drogi kedz
pane trzimali trzi lata ʃpokoiem