Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 201
Syman ducit testes de Scampe: primus Przeslaus de Bagrowo, qui interfuit, Mathias de Scampe, eciam interfuit emcioni, Petrus ibidem in Scampe — — —

Taco nam p b + iaco ʃwadczimi
iacoʃmi przitem bili kdze [vda] vtargowal ʃyman vmeczka
dzedzini
... yzaplaczil