Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 200
Testes Sandziuogi de Jaroczino contra Rurantho de Gluchowo: primus Bogussius de Prussi, Wlodek ibidem, Johannes in ibidem, Msczw de Magnussewo — Rotha:

nam p b + iako to ʃwadczimi
kdze Sandziuog vkazowal (voʃznym) [tu] tu
ruranth powroʃzi pobral