Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1403 Pisarz: 7 Numer roty: 199
Testes Pacoslao de Grodzecz contra Symanum de Cossuthi: primus Nicolaus de Ossek, Viczga de Budzilowo, Marcus de Marszelowo, Vbislaus ibidem, Szczepan de Slachczino, Petrassius de Krethcowo – Rotha:

Tako nam p b + iaco to ʃwadczi
mi [iaco ... iaco pacoʃlaua
waurzinecz przod n nagabal]
[yranѻ mv dal] czʃo zabil paco
ʃlaw ... to gi zabil yze
gy nagabal nadobrouolney
drodze yzaʃvi poczetkem ge
mv ranѻ dal