Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1396 Pisarz: 1 Numer roty: 19
Mathias Grabowecz et Nicolaus Grabowecz iurabunt:

Jacoʃmibili poʃl(i)[em] odwirzbanthi
aoth Januʃza domargorzathi ado
Jadwigi bi brali ʃwe penødze za
(dzedzinø) neczinøcz ʃzcodi