Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 187
Testes Laurencii de Ochla contra Sandziuogium Mocronosky: primus Nicolaus de Vigonowo, qui interfuit, item Nicolaus de Kobilino, Zenvicz Martinus de Gogolowo, Zenvicz Vernerz de Gogolowo, Martinus de Pudliscowo, Janussius de Strzelcze. Item primus in testimonium, qui interfuit:

Taco mi p b + iacoʃm przitem bil
[kdi ʃand ] iaco Wavrzinecz przeged
nal ʃandziuoia odzedzinѻ y ʃandzi
uogmv iѻ ʃpoʃczil