Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 179
Testes Benaconi de Vangri contra Scardmiro de Penki: primus Jacobus Olovani de Grzibowo, Vodka ibidem, Bodzatha ibidem, Stephanus Gnadek ibidem, Martinus ibidem frater Gnadi, Boguslaus Szekirka — — —

Taco nam p b + iacoto ʃwadcimi czʃo ranil benal
<...>dmira togi ranil zagego poczѻtkem y(o)ten [poczѻtk] poczѻtek go [nid] nikdi prawem ne
odbil