Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 176
Sic debet domina subiudicis de Micussewo:

Taco mi p b +, iacom kazala derzʃco
vi ʃc[z]odѻ vczinicz pirzwey nyzem
iancowi giʃczinѻ odpuʃczila