Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 175
Item alia:

Taco mi p b iaco ondrze
gewi ludze ranili mego czlowe
ka ondrzegevѻ kaʃnѻ.