Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 174
Sic Nicolaus de Starczinowo solus iurabit contra Andream Sobeiucham in hunc modum:

Taco mi p b + iaco Andrey
nebil ondrzegewy czlovek[em te] wten czaʃ kedi gi [ʃdzedzine] gwal
tem [przeʃprawa] wѻl ʃczedzini
prawa nezѻdaiѻ