Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 173
Testes Dobrogostii de Lobes contra Mathiam et Martinum kmethones de Przichno fratres: primus Nicolaus de Prussi, Andreas ibidem, Sczich de Noskowo, Derzsco de Stolowo, Nicolaus de Medziborze, Andreas de Prussi:

Taco gym p b + iacoto ʃwadcimi czʃo dal
ondrzey nazaʃtavѻ liʃt wtem (zaʃtawe) marci
novi ymaczeiewi nevadzѻ