Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 169
Testes Marci de Lgowo contra Nicolaum de Brodowo: primus Thoma de Lobes, Manek cum uno oculo de Placzcouice, Johannes de Clonowo, Bogussius de Glowcino, Clemens ibidem, Adam ibidem:

Taco nam p b + iaco to ʃwadcini
iaco Marek neʃlubowal micolaie
wi abi ʃemu neʃtal gwal [okar
banѻ] zakarbanѻ wgego dzedzine.