Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 168
Testes Vencencii de Falicouice contra kmethonem ibidem: primus Swanthoslaus de Nadarsice, Laurencius de Staw, Marcus ibidem, Johannes de Scõpe, Petrus ibidem, Borzislaus de Nadarszice:

Taco nam p b + iaco to ʃwadci
mi czʃo vѻce[ce]necz ranil iana to
gi ranil gego poczѻtkem iʃmv
laial kurvimaczerze ʃyni iʃ
ʃzekirѻ nan bezal.