Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 166
Item quatuor:

Taco nam
p b + iaco ʃwadzimi iaco ʃe paʃek
nezamouil iacuʃʃowi birzglinow
ʃpuʃczicz zati penѻdze zacze ʃam
kupil