Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 165
Testes Pasconis de Crzõstowo contra Jacussium Jaka: Boguslaus de Rzõgnowo, qui interfuit, Stanislaus de Olesko, qui interfuit, de Gilouecz Swanthoslaus, Stanislaus Grabonowski, Nicolaus de Jaroslawki, Nicolaus Szamson:

Tacomi p b + iacoʃmi przitem bili
iacoʃe paʃek nezamouil iacuʃʃowi
birzglinow ʃpuʃczicz zati penѻdze
zacze ʃam kupil.