Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1402 Pisarz: 7 Numer roty: 164
Testes Nicolai de Raczibowo contra dominam Olbrociam: primus Petrus Symnynski, Sulek de Falcowo, Johannes de Rassewo, Nicolaus de Parzencewo, Petrek ibidem, Maczek de Balegezori:

Taco nam p b + iaco ʃwadczi
mi iaco (cechna ) czechna Wraciborowe
...