Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 163
Nicolaus de Lubomirze querulavit ex parte fratris sui Przeslai dicti Czarnosca super Nicolaum de Tarnowo:

Tago zalugѻ nani
colaia natarnowʃkego ot
mego brata przeʃlawa kdzeʃ
ʃedl nagego goʃpoda yranon
geʃt gego poczotkem [yʃ] yzѻbmu vibit yto vozni
vidzal, A micolay ... ʃpi
tay podʃedku kdzegeʃt ta goʃpoda bila gego, tedi on
vkazal ... tedi ... percza gego tamom ia ʃedl
pomem maʃtu ypomey dze
czine
... tedis me ty nagabal ... tediʃti ... clopot aia otem niʃze
neven, ... [mi] ...
percza ... yze micola
gewi vini nedagѻ alegego
...