Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 161
Alii quinque:

Taco nam p b + iaco to ʃwadcz
mi yʃe micolay melnynʃki ʃmi
colaiem [czʃo] ... poʃli
bil oddobrogoʃta do grzimka
przedvgednamyn yʃbi przinem
ʃtal owroʃdѻ iozaplacene czʃo
bi tamo prziyacele naleʃli