Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 160
Testes Dobrostii de Mrovino super Grzimconem de Murzinowo: primus Nicolaus de Melno, Nicolaus de Cosmowo, Albertus de Chudzice, Johannes Galõsca, Albertus de Cberki, Sbiluth de Popowo:

Taco [na] gym p b + iacom poʃlem
bil od dobrogoʃta do grzimka przedwgednanym yʃbi przinem
ʃtal owroʃdi yozaplacene czʃo bi
tamo prziyacele naleʃli.